ALCEDO | Prietenul recoltelor sanatoase
Aug 13, 2020
GRATIS! Fii la curent zilnic
cu noutatile din domeniul agricol
+40 (21) 310.83.49
office@alcedo.ro

Archive: Posts

Perdele Forestiere

Atentie! S-a aprobat inca o schema de ajutor de stat

perdele-forestiereIeri, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul MADR nr. 1002/ 22 decembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”. Schema de ajutor de stat se acorda in cadrul Programului National Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, ajutoare cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). Acordarea ajutorului de stat urmareste conservarea biodiversitatii specifice ecosistemelor forestiere si reducerea eroziunii solurilor forestiere.

Beneficiarii schemei sunt unitatile administrativ-teritoriale (UAT) care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere, persoanele fizice si juridice care au in proprietate privata terenuri forestiere, si asociatiile intre acestia, respectiv UAT – persoane fizice – persoane juridice.

Suprafetele eligibile schemei sunt terenurile forestiere, cu exceptia celor incadrate in tipul I functional (T I – paduri destinate ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisa orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fara avizul autoritatii competente), cu conditia ca terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata. Suprafata minima pentru care se incheie angajamentul este de 100 ha. Schema se va aplica pana la data de 31 decembrie 2020, valoarea totala estimata fiind de 117.803.922 euro.

sursa: juridice.ro

Lasa un comentariu