ALCEDO | Prietenul recoltelor sanatoase
Aug 3, 2020
GRATIS! Fii la curent zilnic
cu noutatile din domeniul agricol
+40 (21) 310.83.49
office@alcedo.ro

Archive: Posts

31 august 2015- termenul limita pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

Pentru a intra in posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii agricoli se pot adresa centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pana la data de 31 august 2015.

Documentele necesare vizarii carnetului sunt urmatoarele:

– carnetul de rentier agricol in original;

– contractul(e) de arendare;

– actul de identitate in original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui;

– document coordonate bancare (optional/recomandat);

– decizia de la comisia de expertiza medicala actualizata (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), in original si in copie.

Rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, in baza unei procuri autentice/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

La data decesului rentierului, renta viagera agricola inceteaza. Mostenitorii sai pot incasa renta datorata acestuia in anul 2014, doar daca, pana la data de 31 august 2015, vor depune la oricare centru judetean al APIA, toate documentele necesare, si anume:

– carnetul de rentier al defunctului;

– certificatul de deces (original si copie);

– actul de succesiune (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula „definitiva si irevocabila“ (original si copie);

– B.I/C.I./pasaport al mostenitorului (original si copie);

– imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original);

– extras de cont pe numele solicitantului.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

sursa: gazetadeagricultura.info

Lasa un comentariu